First Viva Voce in Kiswahili at the UoN!
PDF version
Date and time: 
Tue, 2018-10-16 13:24

Hongera Neema

Neema Mturo with her supervisor Dr.Zaja Omboga after a successful PhD viva voce.

The other supervisor was Prof.Kineene wa Mutiso. Ms.Mturo's PhD thesis titled: Jiniuchawi na Ushirikina kama Mikakati ya Uchimuzi katika Riwaya za Maundu Mwingizi is the first to be submitted entirely and defended in Kiswahili language at the University of Nairobi.

Expiry Date: 
Fri, 2020-10-16 13:24