Student Projects in Kiswahili

Academic Years
 2013/2014  |  All
Project NameStudent Name Academic YearProject Link
Sajili Ya Maafisa Wa Polisi: Tathmini Ya Matumizi Ya Lugha Ya Kiswahili Katika Kituo Cha Polisi Cha Central, Nairobi Ruth Moraa Binyanya 2013/2014 View Details
Suala La Uhamaji Na Uhamiaji Kama Linavyoendelezwa Katika Riwaya Ya Mbali Na Nyumbani Ya Adam Shafi. Karoki Emaitta 2013/2014 View Details
Uchanganuzi Makosa Na Muundo Sentensi: Ulinganisho Wa Sentensi Sahili Za Kiswahili Sanifu Na Za Kisuba Beatrice Akoth Kisakwah 2013/2014 View Details
Matumizi Ya Istiari, Tashbiha Na Taashira Katika Diwani Ya Sauti Ya Dhiki Margaret Wanjiru Karanja Margaret W.karanja 2013/2014 View Details
Fani Katika Nyimbo Teule Za Anastacia Mukabwa Mburu James Mungai 2013/2014 View Details
Viongozi Kama Visababishi Vya Mabadiliko Katika Riwaya Za Mwenda Mbatiah: Vipanya Vya Maabara Na Majira Ya Tufani Anne Wangeci Njoroge 2013/2014 View Details
Mitazamo Kuhusu Kiswahili Miongoni Mwa Wazungumzaji Wa Kijaluo: Kifani Cha Shule Za Msingi Katika Kaunti Ya Migori. Owala Jael Akinyi 2013/2014 View Details
Mikakati Ya Upole Katika Vipindi Vya Runinga: Mawaidha Na Bi. Msafwari Katika Runinga Ya Citizen Ann Mwari Raitania 2013/2014 View Details
Matumizi Ya Lugha Katika Kanisa Katoliki: Uchanganuzi Wa Ubadilishaji Msimbo Katika Mahubiri Waweru Teresia Wanjiru (sr) 2013/2014 View Details
Athari Za Sheng Katika Matokeo Ya Mtihani Wa Kiswahili Katika Shule Za Msingi Mtaa Wa Kangemi Dorice Kachipela 2013/2014 View Details
Mielekeo Ya Walimu Wa Shule Za Msingi Kuhusu Suala La Lugha Kama Linavyoelezwa Katika Katiba Ya Kenya Rose Kaumeuru Mirianga 2013/2014 View Details
Fonologia Ya Nomino Mkopo Za Kikamba Kutoka Kiswahili Mulwa 2013/2014 View Details
Uhakiki Wa Maudhui Na Mitindo Katika Tikitimaji Muthoni 2013/2014 View Details
Uchanganuzi Wa Maendeleo Ya Kisemantiki Katika Sheng: Mtazamo Wa Pragmatiki Leksika. Warambo John Paul 2013/2014 View Details
Viongozi Kama Visababishi Vya Mabadiliko Katika Riwaya Za Mwenda Mbatiah: Vipanya Vya Maabara Na Majira Ya Tufani Anne Wangeci Njoroge 2013/2014 View Details
Uchanganuzi Wa Mchezo Wa Papa Shirandula Kimaudhui Nakimtindo Uchanganuzi Wa Mchezo Wa Papa Shirandula Kimaudhui Nakimtindo 2013/2014 View Details
Ishara Katika Kaptula La Marx Na Kijiba Cha Moyo: Mtazamo Wa Kisemiotiki Kilanga Benjamin Simon 2013/2014 View Details
Mielekeo Ya Walimu Wa Shule Za Msingi Kuhusu Suala La Lugha Kama Linavyoelezwa Katika Katiba Ya Kenya Rose Kaumeuru Mirianga 2013/2014 View Details